Producten

X-Works
X-Works is biedt ondersteuning bij alle taken die het Sociaal Domein met zich meebrengt. De zeer complete Cloud suite zet de burger centraal. Burgers kunnen via een inlogportaal inzicht krijgen in hun eigen dossier.

De webshop
Speciaal ter ondersteuning van het minimabeleid heeft Blinqt een webshop ontwikkeld. Gemeenten die een minimaregeling hebben kunnen volledig naar eigen wens een webshop inrichten waarbij inwoners toegekende producten kunnen bestellen.

X-Information
Inzicht in de stand van zaken is vandaag de dag essentieel voor het efficiënt uitvoeren van het huidige takenpakket binnen het Sociaal Domein. In samenspraak met de gemeente Montferland is daarom de BI-tool X-Information ontwikkeld.